Forside og bakside til prospektet.
Oppslag som beskriver eiendommen.
Oppslag med bilder av mat fra personalrestaurant.
Oppslag av planløsninger til bygget.
Oppslag med kart over nærområdet.
Oppslag av hvilke materialer som er brukt i bygget.
Alle oppslag vist sammen.