identitet_berge-006

Et nystartet selskap med behov for et sterkt navn som forklarer produktets egenskaper, nemlig berger veggen, berger taket, berger muren fra vann og rystelsesskader. I tillegg ble det utviklet en tydelig visuell identitet som understøtter kvaliteten i selskapets tekniske løsninger. Navnet ble Berge som utvikler sensorteknologi for å sikre tidlig varsel om vannskader, for å unngå større skade på bygninger.

identitet_berge-001
identitet_berge-006
identitet_berge-008
identitet_berge-009
identitet_berge-004