Dronning Mauds gate 10 - Forside og bakside til prospektet
Dronning Mauds gate 10 - Oppslag som beskriver eiendommen.
Dronning Mauds gate 10 - Oppslag med bilder av mat fra personalrestaurant.
Dronning Mauds gate 10 - Oppslag av planløsninger til bygget
Dronning Mauds gate 10 - Oppslag med kart over nærområdet
Dronning Mauds gate 10 - Oppslag av hvilke materialer som er brukt i bygget
Dronning Mauds gate 10 - Alle oppslag vist sammen