Drømtorp / Höegh Eiendom – BLAKE

Drømtorp / Höegh Eiendom

Dromtorp_identitet_01

I Ski vokser en ny og grønn bydel frem, hvor både næringspark, handel og nye boliger skal danne rammen rundt området Drømtorp. En ny bydel hvor vekst og bærekraft står sentralt, et sted å vokse, for både næringsliv og nye innbyggere. Prosjektet har en lang tidshorisont og trengte en gjennomarbeidet kommunikasjonsstrategi, et navn med lokal anerkjennelse og en tiltalende grafisk profil. I tillegg utviklet vi et magasin som presenterte visjonen for områdeutviklingen.

Dromtorp_identitet_01@2x
Dromtorp_identitet_01@2x2
Dromtorp_identitet_01@2x3
Dromtorp_identitet_01@2x4
Dromtorp_identitet_01@2x5
Dromtorp_identitet_01@2x6