Höegh Eiendom – BLAKE

Höegh Eiendom

Et gammelt og tradisjonsrikt familieselskap som i sin kommunikasjon vil kombinere en stolt fortid og fokus på morgendagens krav til aktive, urbane byrom. Höegh Eiendom vil bidra til å løfte helheten i sine eiendommer, både for de som bor og de som arbeider der. Med dette som bakgrunn utviklet vi en ny og levende identitet som ivaretar den stolte historien og morgensdagens krav til kontorer og boliger. Gjennom et stort illustrasjonsarbeid rettes fokus mot de som jobber og bruker byggene, dermed løfter Höegh Eiendom frem som en seriøs, kvalitetsbevisst og fremtidsrettet aktør. Illustrasjoner av Lisa Tegtmeier.

Hoegh_visuelt_3_Hovedbilde
Hoegh_visuelt_4
Hoegh_visuelt_5
Hoegh_visuelt_6
Hoegh_visuelt_7
Hoegh_visuelt_8
Hoegh_visuelt_9
Hoegh_visuelt_10