NæringsEiendom – BLAKE

NæringsEiendom

Et ledende eiendomsmagasin i ny drakt. Kontorbygget er en viktig del av bedrifters identitet. NæringsEiendom fokuserer på morgendagens arbeidsplasser, nye arbeidsformer og leverer artikler om kontorleiemarkedet i Stor-Oslo. I ny og revitalisert form fremstår magasinet fremtidsrettet og visuelt oppdatert.