Et byrå med kunnskap om byutvikling og eiendom - BLAKE

Et byrå med kunnskap om byutvikling og eiendom

Vellykket by- og stedsutvikling handler om å forstå menneskelige behov. I all enkelhet skal vi skape rom som mennesker trives i. Det krever innsikt og forståelse.

et-byra-med-kunnskap-om-byutvikling-og-eiendom

Samfunnet i stor endring

Teknologi- og samfunnsutvikling gjør at eiendom er langt mer enn bare fire vegger. Vi forflytter oss annerledes, vi oppholder oss i ulike rom på nye måter, og vi bruker det fysiske uterommet mer dynamisk. Eiendomsbransjen har dermed stor påvirkning på hvordan vi jobber og lever våre liv.

“We Shape Our Buildings; Thereafter They Shape Us”

Winston Churchill

Vellykket by- og stedsutvikling handler om å forstå menneskelige behov. I all enkelhet skal vi skape rom som mennesker trives i. Det betyr å tenke større enn ett enkelt bygg eller prosjekt. Hvilke historiske, samfunnsmessige eller kulturelle forutsetninger finnes i dette området? Hvilke globale eller lokale trender er gjeldende?

Dette betyr at en samlet bransje og alle involverte må tenke konseptuelt og langsiktig. Hvordan vil brukerne oppleve et område nå, og om fem til ti år?

Innsikt og tverrfaglighet

I Blake baserer vi vår metodikk på innsikt og tverrfaglighet. Ved å starte med nøkkelinnsikt som utgangspunkt kan vi peke ut de store linjene. Slik kan Blake bidra som en koordinerende enhet mot arkitekten, landskapsarkitekten, interiørarkitekten, og entreprenøren.

Svarene fra nøkkelinnsikten kan f.eks. peke retning for materialitet, volumer og plassering, eller på programmering og utforming av et uterom som ivaretar menneskelige behov og biologisk mangfold. En tverrfaglig involvering kan gi svar på hvor mange garasjeplasser arkitekten skal tegne inn, tilrettelegging av ladeinfrastruktur eller hvilke andre mobilitetsløsninger som er relevante.

 

Prosjekteksempel: Vik Skog

Et typisk boligutviklingsprosjekt hvor Blake har bistått med tverrfaglighet og innsikt er Vik Skog for Follohus. Vik Skog i Enebakk er et prosjekt bestående av 75 eneboliger i naturskjønne omgivelser. Eneboligene blir tilpasset tomtens utforming og med fokus på å slippe natur og lys inn i hver enkelt bolig. Dette har også blitt hentet inn i visuell identitet og nettsider, utviklet av Blake.

Design og markedskommunikasjon som virker

Å arbeide konseptuelt og innsiktsbasert gir prosjektet substans, og det virkelige fortrinnet er å kunne gjøre overordnede strategier synlige gjennom det fysiske og operative. Blake har erfarne rådgivere og designere som leder dette arbeidet. Vi beveger oss naturlig fra nøkkelinnsikt til prosjektkonsept videre til design, programmering av område, prosjektidentitet og helt ut til den konkrete markedsføringen, i tett samarbeid med oppdragsgiver og øvrige samarbeidspartnere.

Vil du vite mer om våre metoder? Ta kontakt.

Alexander
alexander@blake.no | +47 991 61 617

eller Henrik
henrik@blake.no | +47 917 37 394