Hvorfor lage film? - BLAKE

Hvorfor lage film?

En god film vekker følelser som styrker merkevaren og skaper verdi for selskapet.

“Folk vil glemme det du sa, de vil glemme det du gjorde. Men folk vil aldri glemme det du fikk dem til å føle»

Maya Angelou

Kloke ord som forklarer hvorfor film styrker både merkevare og salg. Vi som jobber med kommunikasjon lar oss aldri slutte å fascineres av filmformatet, og veien fra idé til ferdig film er en spennende reise for alle parter. Film er effektivt, ikke minst på de digitale plattformene. Digitale plattformer gir mulighet til å måle responsen filmen utløser. Det gjør det enklere å evaluere om investeringen har vært verdifull.

Film – en oppgave uten fasit

I Blake får vi ofte spørsmål om hva som er det mest optimale formatet, hva koster en film eller hvor lang bør den være? Svaret er at det ikke finnes en fasit, fordi ulike filmer gjerne løser helt ulike oppgaver. Det er filmens grunnidé og filmens evne til å fange publikums interesse og holde fast ved den, som avgjør suksessen. Ofte handler dette om å få til den riktige miksen av emosjonelle virkemidler, f. eks. gjennom god tekst, bildevalg, lyd og musikk.

Skal du utføre en kampanje-aktivitet har du ofte behov for å formidle budskapet raskt og effektivt. Da er det viktig å skape stoppeffekt, gi produktet relevans og sørge for at målgruppen får med seg hva budskapet er. Et godt eksempel på dette er filmene vi lagde for TheVIT:

 

Ta plass i målgruppens bevissthet

Skal du bygge merkevare, ønsker du plass i målgruppens bevissthet. For å få til det må publikum få noe å engasjere seg i, noe som vekker følelser og assosiasjoner for merke og produkt. Vi gjør dette gjennom historiefortelling, så vel som visuelle uttrykk.

Grepene som velges for mest mulig effektiv historiefortelling avgjør filmens lengde og produksjonskostnad. Fordi vi ofte ønsker å fortelle mer i en film som skal bygge merkevare enn i en film som kun skal gi salg, blir førstnevnte som regel både lengre og dyrere. Har du et enkelt og salgsrelatert budskap kan en film på 10-15 sekunder gjøre jobben. Vil du fortelle historien om merkevaren din, kan filmens lengde vare i alt fra 30 sekunder og opp til flere minutter. Filmen vi lagde for 4 Service er et godt eksempel på hvordan en merkevarebyggende film kan løses.

 

 

Filmen skaper verdi – også internt

Er det da bortkastede penger å produsere en merkevarebyggende film? Vi påstår det motsatte, det har høy verdi. En vellykket merkevarebyggende film har potensialet til å påvirke både eksternt og internt i egen organisasjon. Målet eksternt er å bli en preferert leverandør av et produkt, en preferert samarbeidspartner eller arbeidsgiver. Hvis medarbeiderne kjenner seg igjen i, og liker filmen som produseres, vil følelsene være med på å skape intern tilhørighet og stolthet over egen arbeidsplass. Hvis fortellingen utad stemmer med den interne identiteten i ditt selskap, bidrar filmen til at internkulturen styrkes, og du skaper verdi både på kort og lang sikt.

Har du tenkt på å lage film, men er usikker på hvordan det foregår? Last ned vår guide som tar deg gjennom prosessen.

Er du interessert i film? Eller har du noen spørsmål? Ta kontakt med:

Maria
maria@blake.no | +47 951 30 650

eller Henrik
henrik@blake.no | +47 917 37 394