Verdien av godt design og identitet for byggprosjekter – hva er det?

Den som tenker på design kun som pynt, må tenke om igjen.

Design som brobygger

Fortsatt er det slik at noen tror design handler om å pynte opp eksisterende flater. Men design bærer med seg så mye mer! God design bygger på visjon og strategi, og hvordan best formidle ens egne mål og budskap.Slikt sett, vil også design fungere som en brobygger. Ved å kommunisere bedriftens overordnede strategi og visjon bidrar design til at det fysiske, det strategiske, det emosjonelle og det estetiske har en tydelig rød tråd. Bedriftens identitet blir produktets identitet.

Vårt samarbeid med KLPs Salongen Konferansehus i Oslo gir tydelig uttrykk for dette.

 

Her utviklet vi navn og visuell identitet basert på byggets historiske identitet og beliggenhet i Ibsenkvartalet, samt KLPs strategi om å skape et lite, intimt og konkurransedyktig konferansehus.

 

 

I dag er Salongen et konferansehus som kombinerer faglige og sosiale sammenkomster i omgivelser som er inspirerende og fleksible.

 

 

 

Emosjonell verdi

Verdien av godt design for både næringsbygg og boligprosjekter handler i aller størst grad om differensiering, og å kunne fasilitere innovasjon og konkurransekraft. Dette er spesielt viktig i situasjoner der omgivelsene legger store føringer for byggeprosjektets identitet.

Kanskje er prosjektet plassert i et nærområde med utallige tilbud, historikk og byliv – eller motsatt, prosjektet ligger i et avsidesliggende område, med lite bebyggelse og få tilbud. I slike tilfeller vil bra design enten kunne «bygge på» eller «bygge inn i» de eksisterende næromgivelsene.

I prosjektene Valle View, Valle Vision og Valle Wood for NCC utviklet vi visuell profil, wayfinding, prospekter og digitalt markedsmateriell basert på byggenes arkitektur og beliggenhet.

 

 

Valle er et nytt kontorområde i Hovinbyen, et område i rivende utvikling, men eksempelvis få serveringstilbud. I den forbindelse var det viktig for utbygger å lage flere varierte serveringskonsepter til flerbruk.

 

 

 

Her bistår designprofilen til både differensiering og verditilførelse for byggene.

Har du behov for identitetsdesign? Eller har du noen spørsmål? Ta kontakt med:

Alexander
alexander@blake.no | +47 991 61 617

Maria
maria@blake.no | +47 951 30 650

Eller Henrik
henrik@blake.no | +47 917 37 394