Verdien av godt design og tydelig identitet for byggprosjekter – hva er det? - BLAKE

Verdien av godt design og tydelig identitet for byggprosjekter – hva er det?

Den som tenker på design som pynt, må tenke om igjen.

Design som brobygger

Fortsatt tror noen at ‘design’ handler om å fargelegge ulike flater. Disse må nok tro om igjen. Design og grafiske profiler er noen av de viktigste verktøyene som bidrar til et selskap eller produkts identitet og posisjoneringskraft. Godt design bygger på visjon og strategi, og hvordan best formidle en virksomhet eller produkts mål, budskap og verdier. På denne måten fungerer design også som en viktig brobygger. Gjennom å kommunisere bedriftens overordnede strategi og visjon bidrar design til at det fysiske, det strategiske, det emosjonelle og det estetiske henger sammen, virker sammen og har en tydelig rød tråd. Det bidrar til en virksomhet eller et produkts identitet, og hvilke opplevelser og følelser kundene, eller de ansatte, knytter til denne merkevaren.

Vårt samarbeid med KLPs Salongen Konferansehus i Oslo gir tydelig uttrykk for dette.

 

Blake utviklet navn og visuell identitet basert på byggets beliggenhet i Ibsenkvartalet, og koblet dette med KLPs strategiske ønsker om å skape et lite, intimt og konkurransedyktig konferansehus i et mettet marked. Resultatet er en profil som nikker til det Ibsenske universet gjennom navn og enkelt-elementer, men med en profil som peker til det moderne, om enn med hint til art nouveau.

 

 

I dag er Salongen et konferansehus som kombinerer faglige og sosiale sammenkomster i omgivelser som er inspirerende og fleksible.

 

 

 

Emosjonell verdi

Verdien av godt design for både næringsbygg og boligprosjekter handler om differensiering, og å kunne fasilitere for innovasjon og konkurransekraft. Dette er spesielt viktig i situasjoner der omgivelsene kan legge store føringer for byggeprosjektets identitet.

Kanskje er prosjektet plassert i et område med stort og variert tilbud, historiske kvaliteter og eget byliv – eller motsatt, prosjektet ligger i et avsidesliggende område, med lite bebyggelse og få tilbud. I slike tilfeller vil strategisk riktig design for bygget enten kunne bygge på, eller bygge inn, identiteten som finnes i næromgivelsene eller bidra til områdets identitet gjennom en god profil for bygget.

I prosjektene Valle View, Valle Vision og Valle Wood for NCC utviklet Blake grafisk profil, wayfinding, prospekter og digitalt markedsmateriell basert på byggenes arkitektur og beliggenhet.

 

 

Valle er et nytt kontorområde i Hovinbyen, et område i rivende utvikling. Det var viktig å utvikle en helhetlig profil som fikk de ulike kontorbyggene til å henge sammen under ett grafisk konsept. Dette bidrar til synergier i markedsarbeidet.

 

 

 

Den grafiske profilen bidrar til både differensiering, posisjonering og merkebygging av området Valle og de ulike byggene.

Har du behov for identitetsdesign? Eller har du spørsmål? Ta kontakt med:

Alexander
alexander@blake.no | +47 991 61 617

Maria
maria@blake.no | +47 951 30 650

eller Henrik
henrik@blake.no | +47 917 37 394