Viktigheten av gode nettsider

Nettsiden spiller en nøkkelrolle i den helhetlige kundereisen.

Odontia_dokumentasjon_224

En ikke-lineær kundereise

Dagens kundereise er ikke-lineær og har mange kontaktpunkter kunden kan orientere seg i for å finne det tilbudet de vil benytte seg av. I dette landskapet er nettsiden et konkret sted brukeren kan besøke for å finne ut mer om ditt tilbud. Besøkende på nettstedet har spørsmål de ønsker å få besvart. Og helst innen noen få minutter. Ved å kunne tilby strukturert innhold med fokus på brukeropplevelse, er bedriftens nettside fremdeles det viktigste stedet for å finne informasjon.

 

Nettsidens rolle

Nettsiden må sees som del av et større bilde, hvor ulike brukere har ulike adferdsmønstre. Det er ikke kun en informasjonskanal. Det handler om å se på kundereisen i sin helhet, og plassere nettsiden som et av flere steg mot et spesifikt mål. Nettsiden skal bekrefte og forsterke det som fikk brukeren til å komme inn til å begynne med. Fordi inngangen til «butikken» kan variere alt fra sosiale medier, til søk, til betalte annonser, må vi tilpasse oss brukeren ved å tilrettelegge for universell utforming. Akkurat som en fysisk butikk, må nettsiden vise frem varene på en ordentlig måte, det må være enkelt å finne frem og det bør ikke være for mye som skjer på en gang. En forenkling som fremhever det som er viktig gjennom kontraster og hierarki, og hvor det som finnes av innhold gir mening for brukeren.

 

“La oss ikke bombardere brukeren med informasjon, men fremheve de tingene som er viktigst i vår strategi. Hva er det etterlatte inntrykket vi ønsker at brukeren skal få?”

 

I Blake jobber vi med å legge en god strategi for bedriftens kommunikasjonsarbeid. Likeså viktig er det å legge en god strategi for nettsiden. Hva er det vi vil fortelle som samtidig er relevant for brukeren? Hva er det vi ønsker å oppnå, og hvordan skal vi få innholdet frem på en måte som svarer på brukerens behov?

 

 

Å designe for en ideell brukeropplevelse

Digitalt design, interaksjonsdesign og brukeropplevelser bidrar i å lede brukeren mot det målet man ønsker å oppnå, om dette er å sende inn et henvendelses-skjema, trykke kjøp, eller laste ned noe. Ofte kobler brukeren det estetiske og emosjonelle førsteinntrykket med troverdighet. Slik kan det estetiske uttrykket bidra til å få brukeren til å ta valget om å bli kunde.

 

Alle nettsider er forskjellige, men en regel går igjen: Det funksjonelle og det estetiske er begge med på å påvirke brukeren.

I Blake designer vi for en brukeropplevelse som skal ivareta bedriftens strategiske mål, møte brukerens behov for funksjonalitet og gjennom estetikk vekke emosjoner som styrker merkevaren.

Trenger du nye nettsider? Eller har du noen spørsmål? Ta kontakt med:

Alexander
alexander@blake.no | +47 991 61 617

Eller Maria
maria@blake.no | +47 951 30 650