Hvorfor gode nettsider er viktig - BLAKE

Hvorfor gode nettsider er viktig

En kundereise har mange kontaktpunkter. Nettsiden spiller en nøkkelrolle.

hvorfor-gode-nettsider-er-viktig

En ikke-lineær kundereise

Dagens kundereise er ikke-lineær og har mange kontaktpunkter der kunden kan orienteres, og avledes, for å finne et godt tilbud. Nettsiden er en kanal kunden gjerne besøker for å få mer informasjon og ta valg. Besøkende på et nettsted har spørsmål de ønsker å få besvart, helst innen få sekunder eller minutter. Ved å tilby strukturert innhold med fokus på brukeropplevelse, er bedriftens nettside fremdeles det viktigste stedet for å finne utfyllende informasjon.

 

Nettsidens rolle

Nettsiden må sees som del av en helhet. Ulike brukere har ulike adferdsmønstre. Vi må se på kundereisen, og på nettsiden som ett av flere steg mot et kjøp. Nettsiden er ikke kun en informasjonskanal. Den skal bekrefte og forsterke brukerens motivasjon. Inngangen til «butikken» kan komme fra sosiale medier, søk, betalte annonser, etc. og vi må tilpasse oss brukeren ved å tilrettelegge for universell utforming. Akkurat som en fysisk butikk, må nettsiden vise frem varene på en ryddig måte, det må være enkelt å finne frem og det bør ikke være for mye som skjer samtidig.

 

“La oss ikke bombardere brukeren med informasjon, men fremheve de tingene som er viktigst i vårt tilbud. Hva er det etterlatte inntrykket vi ønsker å gi brukeren?”

 

I Blake jobber vi med å utvikle strategier for bedriftens kommunikasjonsbehov, og strategier for nettsider. Hva ønsker vi å fortelle, som samtidig oppleves relevant for brukeren? Hva ønsker vi å oppnå, og hvordan få innholdet frem på en måte som tilfredsstiller brukerens behov?

 

 

Å designe for en ideell brukeropplevelse

Digitalt design og interaksjonsdesign gir brukeropplevelser som bidrar til å lede brukeren til adferden man ønsker. Dette kan være å sende inn et henvendelses-skjema, trykke kjøp, eller laste ned noe. Ofte kobler brukeren det estetiske og emosjonelle førsteinntrykket med troverdighet. Slik kan det estetiske uttrykket bidra til å få brukeren til å ta gode valg.

 

Alle nettsider er forskjellige, men en regel går igjen: Det funksjonelle og det estetiske er begge med på å påvirke brukeren.

I Blake designer vi for en brukeropplevelse som ivaretar kundens behov, bedriftens mål – og design og språk som styrker merkevaren.

Trenger du nye nettsider? Eller har du noen spørsmål? Ta kontakt med:

Alexander
alexander@blake.no | +47 991 61 617

eller Maria
maria@blake.no | +47 951 30 650