Destinasjonsutvikling – BLAKE

Destinasjonsutvikling

Destinasjonsutvikling er det systematiske arbeidet med å utvikle en destinasjon i forhold til å skape en tydelig posisjonering, relevant innhold, attraktivitet, riktige assosiasjoner og oppfatninger. Blake har erfaring fra destinasjonsprosjekter i samarbeid med relevante fagmiljøer.

Høegh_Drømtorp_01@2x

Når et nytt område etableres, eller et etablert område trenger forandring, må det utvikles inntrykk og assosiasjoner i publikums bevissthet. I mange sammenhenger er målet å skape appell til en bred og sammensatt gruppe. Derfor er det naturlig å tenke på merkevarebygging i kombinasjon med destinasjonsbygging og byutvikling. Det er balansen mellom innhold, opplevelser, assosiasjoner og forventninger som ligger til grunn for en destinasjons posisjon. De er gjensidig avhengig av hverandre.

Blake har erfaring fra destinasjonsprosjekter i samarbeid med relevante fagmiljøer hvis store utviklingsprosjekter krever det. Vi kan gjennomføre kundeanalyser og innsikt, strategi, merkevare- og navneprosesser som leder frem til bygulvstrategi, implementering av destinasjonsdesign og utforming av markedskonsepter og aktiviteter.

Hva vi leverer innen destinasjonsutvikling:
Har du spørsmål om destinasjonsutvikling?
Ta kontakt med Alexander
Alexander Bernhoft Osa
Rådgiver