Innsikt – BLAKE

Innsikt

God innsikt er viktig for å utvikle treffsikker kommunikasjon som gir resultater. Blake samarbeider med meritterte analysemiljøer som sikrer metode, feltarbeid, grundig analyse og rapportering.

309_Goldbox_Komposisjoner_Plexiglass_V02_-3840x2160

Når vi baserer oss på innsikt betyr det at vi har skaffet oss en forståelse av sammenhenger. Det kan være å forstå markedet en virksomhet opererer i, avdekke nye kundereiser, behov, valg eller hvordan og hvorfor en merkevare oppleves som den gjør. I læringspsykologien innebærer begrepet innsikt at et individ i en problemsituasjon plutselig blir klar over meningsfulle sammenhenger som tidligere ikke var oppfattet.

Data blandes ofte med innsikt. Data er en kilde til innsikt, men ikke innsikt i seg selv. Data er bare data. Statistikk og fakta er heller ikke innsikt. Det svarer ikke på hvorfor noe er som det er. I Blake er vi opptatt av å basere oss på innsikt når oppgaven krever det slik at veien videre er tuftet på substans og empiri. Vi samarbeider med meritterte analysemiljøer som sikrer metode, feltarbeid, analyse og grundig rapportering.

Hva vi leverer innen innsikt:
Har du spørsmål om innsikt?
Ta kontakt med Alexander
Alexander Bernhoft Osa
Rådgiver