Yte – BLAKE

700.000 mennesker i Norge, i arbeidsfør alder, står utenfor jobb og utdanning. Verst står det til hos de unge. 100.000 av dem under 30 år står utenfor. YTE skal bli et samlet initiativ fra den norske anleggs- og eiendomsbransjen, med formål om å gi flere mennesker muligheten til å yte på arbeidsmarkedet. Gjennom et stort nettverk av entreprenører og sosiale foretak skal YTE bistå næringsaktører i å utvikle sosial bærekraft i nye og eksisterende prosjekter.

Blake har bistått med strategisk arbeid, merkeplattform, navneutvikling, grafisk profil, nettsider og filmproduksjon.

yte-3840x21602
yte-3840x21603
yte-3840x21604
yte-3840x21605
yte-3840x21606
yte-3840x21607